תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

אתר Cheapsim (להלן: “האתר”) – רכישת כרטיסי סים לשימוש בחו”ל באופן מקוון והטענתם

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר המכירות המקוון בבעלות הבלעדית של קיו פתרונות פריפייד מתקדמים בע”מ, ח.פ. 515591444 (להלן: “החברה”), והמנוהל והמופעל ידה באופן בלעדי.
 2. מסמך זה הינו הסכם בין רוכש כרטיס הסים ועושה השימוש בו ו/או באתר החברה (להלן: “הרוכש” או “המשתמש”), לבין החברה בנוגע לשימוש בכרטיס הסים. אם רכשת את כרטיס הסים מהחברה, כל תנאי השימוש המפורטים להלן יחולו עליך.
 3. משרדי החברה מצויים במושב חרב-לאת , ישראל; טלפון: 072-2131088; דוא”ל: [email protected].
 4. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש באתר, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
 5. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון ותנאי שימוש אלו מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת והשינוי יחייב את המשתמש ואת רוכש כרטיס הסים.
 6. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת ע”י החברה, לצורך שימוש בכרטיס הסים, חלה בכל עת על המשתמש ורוכש כרטיס הסים בלבד. פתיחת האריזה ו/או המשך השימוש בכרטיס הסים מהווה את הסכמת הרוכש לתנאי שימוש אלה.
 7. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, תנאיו, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש.
 8. במקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון ותנאי שימוש אלו לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
 9. התקנון ותנאי השימוש נוקטים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל הנאמר בו מתייחס לשני המינים.

השימוש באתר

 1. אין באמור באתר משום מצג ו/או המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה בדבר התאמת המוצר למשתמש, אופיו או טיבו.
 2. הכניסה לאתר ו/או השימוש בו, מותר אך ורק למי שמלאו לו 18 שנים ומותנה בקבלת הסכמת המשתמש לכל תנאי השימוש בו ולתקנון. במידה ואינך מסכים לאמור לעיל, הנך מתבקש להימנע משימוש באתר.
 3. חל איסור לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות, למטרות מסחריות של המשתמש ולכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה. חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, להשתמש באתר בכל צורה שעלולה להזיק ו/או לגרום לעומס יתר ו/או לשנות את האתר ו/או להתערב בתוכן ו/או בשימוש של כל גורם אחר באתר.
 4. החברה ו/או מי מטעמה, לא תישא בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיהם בקשר עם האמור.
 5. החברה שומרת על זכותה למנוע ו/או להגביל את השימוש באתר מכל משתמש שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת וכן לבטל רכישה שמקורה בטעות חמורה ובולטת באתר ו/או בחוסר במלאי ו/או שנראית לה כהזמנה למטרות מסחריות.

רכישת כרטיס סים לטלפון נייד לשימוש בחו”ל באופן מקוון

 1. באתר זה תוכל לרכוש ברכישה מקוונת כרטיס סים רב פעמי לשימוש בחו”ל.
 2. כרטיס הסים ניתן לשימוש בכ- 169 ארצות שונות בחו”ל כפי שמפורט ומפורסם באתר החברה. לא ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס הסים בתחומי מדינת ישראל.
 3. יודגש, כי במקומות מבודדים ו/או מרוחקים ללא אנטנה סלולרית במדינות הכלולות ברשימת המדינות המפורסמת באתר, לא תהיה קליטה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה עניין זה.
 4. החברה שומרת על זכותה להגביל שימושים מסוימים ו/או להוסיף ו/או לגרוע מרשימת המדינות ו/או היעדים בהם ניתן לעשות שימוש בכרטיס הסים, בין היתר בהתאם להסכמי חתימה בינלאומיים. זאת, ללא הודעה מראש ומבלי שתישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור ולמשתמש ו/או לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין.
 5. כרטיס הסים הינו רב פעמי וניתן להטעינו לשימוש חוזר באופן מקוון באתר.
 6. המחיר שבו יחויב הרוכש דרך האתר, הוא המחיר הנקוב באתר בעת מועד ביצוע הרכישה ו/או ביצוע הטענת כרטיס הסים על ידו והינו כולל מס ערך מוסף.
 7. הרכישה דרך האתר אפשרית באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי שהונפק בישראל ומותנית בקבלת אישור כנדרש מחברת האשראי. החברה לא מקבלת כרטיסי דיינרס ואמריקן אקספרס.
 8. הרוכש ימסור בעת ביצוע הרכישה המקוונת, פרטים אישיים הנחוצים לצורך ביצוע העסקה, לרבות לצורך חיוב כרטיס האשראי ולצורך מסירת כרטיס הסים אליו. הרוכש מצהיר, כי הפרטים שימסרו על ידו יהיו אמיתיים ונכונים; כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית וכי החברה תהא רשאית לנקוט כנגדו בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה בעניין.
 9. לאחר ביצוע ההזמנה ובתנאי שלא תהא כל מניעה לבצע את ההזמנה, יועבר למשתמש, בתוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, אישור הזמנה לדואר האלקטרוני.

אספקת כרטיס הסים

 1. בעת ביצוע הרכישה, הנך נדרש לבחור את האופן בו תרצה לקבל את כרטיס הסים הנרכש, בהתאם לאפשרויות הרשומות באתר.
 2. החברה רשאית לשנות את אזורי המשלוח בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לאיחור במסירה בשל אירועים שאינם ניתנים לשליטתם, לרבות נזקי טבע ו/או מלחמות ו/או שביתות ו/או פעולות איבה ו/או מגפות ו/או תקלות במערכות תקשורת כלשהן וכל גורם אחר הנובע מכוח עליון ו/או הנובעים מפרטים אישיים שגויים שנמסרו על ידי המשתמש בעת ביצוע הרכישה.
 4. במקרה של איחור במסירה, על המשתמש ליצור קשר עם נציג החברה באמצעות הטלפון או הדוא”ל, על פי הפרטים המפורטים לעיל.

הפעלת כרטיס הסים ומרכז תמיכה טכנית –

 1. להפעלת כרטיס הסים במדינת היעד יש לכבות את מכשיר הטלפון הסלולרי בעת הנחיתה ולהכניס את כרטיס הסים, במקום כרטיס הסים הקיים. לאחר מכן, יש להדליק את מכשיר הטלפון הסלולרי ולוודא בהגדרות הטלפון, כי כפתור “נתונים בנדידה” פעיל.
 2. עם הכנסת כרטיס הסים למכשיר הטלפון הסלולרי ועם הפעלתו, תשלח אליך הודעת טקסט עם כל פרטי ההתקשרות עם מוקד תמיכה הטכנית של חברתנו ושל חברת פלאפון תקשורת בע”מ ועם פרטי ההתקשרות של שירות הלקוחות. ככל שארעה תקלה כלשהי, יש לפעול בהתאם להנחיות המופיעות באתר.
 3. בכל בעיה בתפעול כרטיס הסים ניתן לצור קשר עם מוקד פלאפון חו”ל הפועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, במספר הבא: 972-50-7077860+ או 444* ישירות מהכרטיס הסים (ה- Cheapsim).  או באמצעות הווטסאפ למספר 0509999166 או ב- https://www.pelephone.co.il/r/whatsappelephone


מדיניות ביטולים והחזרות

 1. הרוכש יהיה רשאי לבטל רכישה של כרטיס סים שבוצעה באופן מקוון באתר בכל עת, בתנאי שלא היה שימוש בכרטיס הסים ו/או הוא לא נאסף או נמסר לרוכש. על הרוכש להודיע לחברה על ביטול העסקה בצירוף מספר הזמנה וחשבונית מס באמצעות דוא”ל לכתובת [email protected], והתשלום יושב לרוכש תוך 3 ימי עסקים ממועד משלוח הודעת הדוא”ל.

           לא ניתן לבטל רכישה של כרטיס סים שנפגם ו/או שנעשה בו שימוש כלשהו.  


קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים באתר זה וכל המופיע בו, לרבות תמונות, סימני מסחר וכיו”ב, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ולאף אדם לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, לשנות, להציב קישורים ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשותה והסכמתה של החברה מראש ובכתב.


פרטיות וסודיות

 1. החברה מתחייבת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ולא לעשות שימוש בפרטי המשתמש הרשומים באתר ו/או להעבירם לצד ג’ כלשהו, אלא לצורך ביצוע הרכישות והשלמתן כמפורט בתקנון זה ו/או לצורך הפצת חומר שיווקי ופרסומי של החברה, כמפורט להלן ו/או במקרה של מחלוקת משפטית המחייבת חשיפת הפרטים ו/או במקרה בו הדבר יידרש על פי החוק.
 2. הרוכש מצהיר, כי הוא מאשר לחברה להשתמש במספר הטלפון הנייד האישי ו/או כתובת הדוא”ל שנמסרו על ידו בעת רכישת כרטיס הסים לזיהוי וליצירת קשר עימו וכמו כן לקבלת הודעות ופרסומים שונים של החברה. במידה והרוכש מעוניין להסיר את המספר הנייד האישי שלו ו/או את כתובת הדוא”ל שלו מרשימת התפוצה של החברה עליו, לפנות אליה בבקשה בדוא”ל לכתובת [email protected].
 3. אין באמור לעיל, כדי למנוע מהחברה שימוש במידע אשר אינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו ואשר אין בו כדי לפגוע בפרטיותו.
 4. החברה נוקטת בכל האמצעים המקובלים והסבירים לשם אבטחת המידע באתר. מובהר, כי ככל שחרף האמור לעיל יתרחש מקרה של פריצה למערכות המידע של האתר וחשיפת נתוני משתמשים באתר לגורמים שלישיים כלשהם, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו ו/או למי מטעמו, עקב כך.


אחריות והגבלת האחריות

 1. לכרטיסי הסים שנרכשו מהחברה באמצעות אתר זה תינתן אחריות, בתנאי שהנזק נגרם כתוצאה מפגם בהליך היצור או בחומר הגלם, ולא נובע משימוש לא נכון ובלתי סביר של הרוכש. יצוין, כי האחריות אינה כוללת את עלות שליחת כרטיס הסים המתוקן או החדש לרוכש, ככל שכרטיס הסים לא ייאסף על ידי הרוכש מאחת מנקודות האיסוף.
 2. באחריות הרוכש לדווח לחברה על תקלה ו/או פגם בכרטיס תוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת כרטיס הסים. כרטיס סים שייקבע על ידי החברה כפגום, יוחלף בכרטיס אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 3. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים כלשהם, ישירים ועקיפים, כתוצאה משימוש בכרטיס הסים ו/או לתביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש בכרטיס הסים.
 4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 39 לעיל, האחריות הכוללת של החברה לתביעות נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש בכרטיס הסים, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק זה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של כרטיס הסים ללא כל קשר לטעינות שבוצעו.
 5. הרוכש יהיה אחראי על ציוד הקצה שלו לרבות מכשיר הטלפון הסלולרי שלו ולממשק התואם ולהכנסת כרטיס הסים למכשיר על פי הוראות החברה.
 6. החברה לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או גניבה של כרטיס הסים והרוכש מאשר, כי ידוע לו כי בכל מקרה כאמור ייחסם הכרטיס והיתרה באותו כרטיס סים תימחק, ללא שהרוכש יהא זכאי להשבה כלשהי מהחברה, והחברה לא תהא חייבת להנפיק לרוכש כרטיס סים אחר תחת זה שאבד או נגנב.
 7. השימוש באתר ובכרטיס הסים נעשה על אחריות המשתמש בלבד. הרוכש מתחייב כי לא יעשה כל שימוש בכרטיס הסים ו/או בשירותים הנלווים המסופקים לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, למטרות המנוגדות להוראות החוק הישראלי ו/או החוק הזר הרלוונטי בהתאם למדינות בהן נמצאים רוכש הכרטיס ו/או הצד השני (לרבות אך לא רק הפרת כל דין ביחס להעברת מידע ו/או הצעה לרכישת ו/או מכירת שירותים ו/או מוצרים בלתי חוקיים, מזיקים, מאיימים, מטעים, משמיצים, פורנוגראפיים ו/או העשויים להיחשב באופן סביר, כפוגעניים בכל דרך אחרת).
 8. מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד או נלווה, שיגרם למשתמש ו/או לרוכש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או בכרטיס הסים ולא תשא בכל אחריות לתקלה בשימוש באתר ו/או טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים בו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא תשא החברה ו/או מי מטעמה, באחריות שהיא לנזקים בגין הפסד עבודה ועסקים ו/או הפסד רווחים ו/או הפסקות והפרעות עבודה ו/או איבוד מידע ו/או פגיעה במוניטין ו/או כל נזק אחר.
 9. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה. אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, והיא אינה נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לתוצאת הכניסה אליהם.
 10. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או בכרטיס הסים ו/או כל גורם אחר שאין לחברה שליטה עליו.
 11. החברה ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכרטיס הסים שנרכש עקב שימוש שייעשה על ידי הרוכש שלא בהתאם להוראות החברה.
 12. הרוכש יפצה, יגן וישפה את החברה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו לה, לרבות בגין שכר טרחת עורך דין ומומחים וכן הוצאות בית משפט), או חבות הנובעים (א) מכל תביעה של צד שלישי הקשורה במסירה או בצריכה של השירותים המובאים לעיל; (ב) משימוש באמצעים או בשירותים הניתנים על ידי החברה או צד שלישי באופן שאינו תואם לתנאים הללו או באופן שאינו מקובל על החברה; (ג) מכל תביעה של הפרת זכויות פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או עניין קנייני אחר וכיו”ב.
 13. הרוכש מצהיר, כי קרא והבין היטב את משמעות הפטור מאחריות ואת חובתו לשיפוי החברה וידוע לו, כי האמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי בתנאי השימוש הללו.


הדין החל וסמכות שיפוטית

 1. על תקנון ותנאי שימוש אלו יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד ובכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית, בהתאם לדין הישראלי.
דילוג לתוכן